Főoldal Hírek
Hírek
Bemutatkozás
Tevékenységeink
Referenciák
& projektek
Képzések
Szakértői háló
Elérhetőség
Linkek
Vendégkönyv
   
     
 
2005-02-10 - Rendezvényeik 2005. 01. 19.
Dialóg Rendezvények

„Magyarországi vállalkozások esélyei a csatlakozás után”

I. Bányászat

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Kedves Kollégák, Tisztelt Előadók!

Mindenekelőtt köszönöm, hogy elfogadták meghívásunkat, jelenlétük visszaigazolás a tematika aktuális voltára. Először is engedjék meg, hogy néhány szóban bemutassam a Szervezőket, a felkért Előadókat, a Meghívottak körét, és ismertessem a Rendezvénysorozat Célkitűzéseit.

Szervezők: M’átrix11 Iroda az Európa Universitas Kft. stratégiai divíziója, a Dialóg Iroda pedig az alakulóban lévő Európai Gazdasági Párbeszéd Alapítvány munkaszervezete. Pál Attila ügyvezető, Maus György tudományos tanácsadó. Előadóink:

  • A Vállalkozók nevében Radács Ferenc, a VOSZ elnöke tartja meg rövid bevezető előadását.

  • A Bányászatról szóló fő előadást Dr. Esztó Péter, a Magyar Bányászati Hivatal elnöke tartja, melyet a NATURA2000 bányászati ágazatra gyakorolt hatásával egészíti ki.

    A bányászattal kapcsolatos környezetvédelmi, vízügyi és természetvédelmi új egyablakos hatósági eljárást Tolcsvai Rózsa műszaki ig. h. ismerteti a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi Felügyelőség részéről.

  • A bányászattal kapcsolatos logisztikai lehetőségekről a MÁV Rt. árufuvarozási üzletág igazgatója, Horváth Zsolt Csaba tart előadást (full 7,3 MB).

 

Meghívottaink:

A meghívottakat a piaci és gazdasági szereplők, a döntéshozók, továbbá a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar, a Dunaújvárosi Főiskola, és BME hallgatói köréből válogattuk.

Célkitűzéseink:

· Magyarországi vállalkozások esély-koordinátáinak feltárása;

· Szakmai rendezvények előkészítése, szervezése;

· Gazdasági és politikai háttér-vizsgálatok;

· K+F erőforrások valamint humán erőforrások detektálása.

 

Néhány észrevétel a Gazdasági Tér változásáról:

· 1989-ben Magyarország, lényegében a mohácsi vész óta először visszanyerte teljes külpolitikai szuveneritását.· 1998-ban Magyarország tagja lett a NATO-nak.· 2004 májusától Magyarország teljes jogú tagállama az Európai Uniónak.Néhány kérdés felvetés:

· Élni tudnak-e a magyarországi vállalkozások a világ egyik legnagyobb, mintegy 450 millió lakossal bíró uniós belső piac előnyeivel?

· Rendelkeznek-e a hazai gazdasági és politikai döntéshozók tagállami kereteken belül uniós érdekérvényesítési képességgel?

· Hasznosul-e Magyarország előnyös gazdaságföldrajzi fekvése a hazai vállalkozások esetében, különös tekintettel a versenyképességre, a szellemi tőkeexportra, illetőleg a humán erőforrásra?

 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, felkérem Radács Ferenc elnök urat, hogy előadását tartsa meg.

 

Budapest, 2005. január 19.